BEYAZ BENEK

Balığın  yüzgeçleri  ve  derisi  üzerinde beyazımsı lekeler oluşur.Toplu iğne başı büyüklüğünde olan   her  lekenin içinde,parazit yuvalanmıştır.Bu  parazit  balığın epiderm  tabakasının  altında  onun kanıyla beslenerek yaşar.Belirli bir gelişimin sonunda     parazit,     üreme   amacıyla   balıktan ayrılarak akvaryumun dibine çöker. 24 saat içerisinde 200-300 parça olur.  Bu   korkunç    çoğalmadan sonra tekrar balıklara   hücum  eder.  Bu   süratli  gelişme  sonucu  derhal tedaviye başlanmadığı takdirde  hastalık  bütün  balıklarınızın ölümüne sebep olacaktır.
                 

                   TEDAVİ:
Parazitin,   balığın   üstünde olduğu devrede yok edilmesi şimdilik imkansızdır.  Bu   sebeple   tedavi    için  parazitin balıktan   ayrılıp,  üreme  amacıyla dibe çökmesini beklemek gereklidir.  Tedavide,   kinin  en  etkili   ilaçtır.  Ancak   methylen   mavisi  ile de tedavi mümkündür.  10lt   suya,125mg  hesabıyla hazırlanan kininli   solüsyon    parazitin   dibe   çöktüğü  devrede akvaryumun suyuna karıştırılır.Kinin,  balığın   sırtında  olan paraziti   hiçbir şekilde etkileyemez   ama,   dibe  çökenleri öldürerek,15-20 gün içerisinde  akvaryumu bütün parazitlerden arındırır.Bununla birlikte   tedaviyi sona    erdirmeden  parazitlerin  tamamen   yok   olup   olmadıklarını incelemek yerinde olacaktır.  Daha iyisi balığın parazitlerden tamamen  temizlendiğinden  emin   olduğunuzda litreye1 damla hesabıyla   mercurochom   akvaryuma   katılır.   İlaç akvaryum içinde kalabilmiş olan   parazitleri   de    yok   edecektir. Üç gün sonra akvaryum   suyunu   1/2    oranında   değiştirip  filitre vasıtasıyla suyu iyice artınız.